BOLIG

Vannkunsten-Syd

Case

Produkter:

Eksteriørbilder
Interiørbilder
Boligvelger
Levende bilder

Prosjektleder:
Cornelia Monrad-Krohn
Rådgiver:
Philip R. Gundersen
Leverandører:

Tegnestuen Vandkunsten
Røisland & Co

Kunde:

Oslo S Utvikling AS

Med fjorden som bakteppe og en vakker havnepromenade like utenfor døren, tilbyr Vannkunsten Syd en opplevelse du ikke finner andre steder.

Store deler av bebyggelsen skal bygges ut i sjøen, og fjorden vil ledes inn mellom husene. Vannspeil, broer og kanaler vil gi en maritim og intim stemning.

Eirik Dalland, landskapsarkitekt i Grindaker.
“Vi vil at Vannkunsten Syd skal oppleves så frodig som mulig, og at man gjenkjenner det som norsk natur. Det, og beboernes møte med vannet, har vært viktige fokusområder.”