Case

Construction City

Næring

Kunde:

Construction City

Produkter:

Eksteriørbilder
Interiørbilder
Levende bilder
Animasjonsfilm

Prosjektleder:
AK
Rådgiver:
Philip R. Gundersen
Leverandører:

Med alternative versjoner av samme bilde kan man effektivt kommunisere ulik anvendelse av områder og stemning.